Handelsbetingelser

Handelsbetingelser 

Alle ydelser og kurser i denne forretning sælges af Lorena Plæhn, Human Academy Plæhn United ApS, Amagerbrogade 156, 2.tv., 2300 København S – CVR 38322397.

Alle ydelser og kurser betales enten via shoppen på lorenas.dk eller ved bankoverførsel til konto i Danske Bank 3409 – 12 26 76 49.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og alle betalinger er inkl. moms.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser fremgår af hjemmesiden lorenas.dk under fanen Priser & Betingelser.

Alle køb er bindende og kan kun ændres efter aftale med Lorena Plæhn. Du kan ændre din tid op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende Skype-forbindelse eller møde op på det aftalte tidspunkt.

Ved forsinket betaling tillægges der morarenter med følgende morarentesatser:

For erhvervskunder tillægges der morarente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned fra forfald til betaling sker.

For privatkunder tillægges der morarente fra forfaldsdagen med procesrente til betaling sker, jf. rentelovens § 5, stk. 1,

Rettigheder

Lorena Plæhn eller Human Academy Plæhn United ApS har alle rettigheder til de leverede ydelser og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser mv. Ved køb opnås brugsret til materialet. Brugsretten er personlig. Materialet skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Materialet må kun anvendes til eget brug.

Materialet må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Lorena Plæhns virksomhed. Lorena Plæhns navn og/eller Human Academy Plæhn United ApS ’navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt det leverede materiale og/eller Lorena Plæhns eller Human Academy Plæhn United ApS’ navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Lorena Plæhn og/eller Human Academy Plæhn United ApS berettiget til en bod på 120.000 DKK per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Lorena Plæhn og/eller Human Academy Plæhn United ApS er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Lorena Plæhn og/eller Human Academy Plæhn United ApS måtte pådrage sig i relation til sine ydelser eller kurser, er begrænset til skadelidtes direkte tab. Lorena Plæhn og/eller Human Academy Plæhn United ApS kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Lorena Plæhn og/eller Human Academy Plæhn United ApS har handlet groft uagtsomt. Lorena Plæhns og/eller Human Academy Plæhn United ApS’ erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det kursus, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Lorena Plæhn og/eller Human Academy Plæhn United ApS kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder kursusmateriale og kursussprog, skal være på dansk, engelsk, fransk eller italiensk.

Lovvalg og værneting

Uoverensstemmelser mellem Lorena Plæhn og/eller Human Academy Plæhn United ApS og køber skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

 

© 2017 Lorena Plæhn

Alle rettigheder forbeholdes Human Academy Plæhn United ApS, Amagerbrogade 156, 2.tv., 2300 København S – CVR 38322397