Ugens dilemma

I denne uge har jeg bokset med et dilemma, der handler om, hvorvidt jeg gør ting for min egen skyld, eller om jeg gør det for at få anerkendelse og respekt.

Jeg har bemærket, at jeg ofte føler mig misforstået, når jeg i samtaler deler ud af mig selv. Og det gør som regel, at jeg trækker snuden til mig og trækker mig selv ud af dialogen, så at sige. Jeg gør simpelthen tingene upersonlige for at beskytte mig selv.

Beskyttelsen handler om mit selvværd, og elementerne er lige præcis det, min sjæl gerne vil lære noget om. I tidligere liv var jeg sådan en, der levede mit liv på anerkendelse og respekt – dvs. gjorde det, der faldt i god jord, og som ikke nødvendigvis var det, jeg selv ønskede, men det verden ville have.

I dette liv lærer jeg noget om at vælge mig selv først og derigennem forstå, at jeg på den måde tjener “the greater good”.

Så følelsen af at blive misforstået handler i virkeligheden om, at den anden ikke er enig med mig, og så føler jeg mig forkert. Altså er det ikke en misforståelse. Men følelsen af misforståelse bliver en forsvarsmekanisme inde i mig, hvor jeg trygt kan gemme mig under, at den anden jo ikke forstår mig, og så kan det også være lige meget (eller, så behøver jeg ikke at stå op frem og være ærlig og risikere misbilligelse).

Eksempel:
Forleden mødtes jeg med en kvinde, hvor vi bl.a. snakkede om penge. Og jeg udtrykker, at penge er vigtige for mig, fordi de skaber mulighed for, at vi netop kunne mødes på en cafe.
Hun siger, at hun mærker, at jeg siger det i forkert rækkefølge. At det skulle være vores møde, der var vigtigst og ikke, at det kunne være på en cafe.

Den gik lige i maven på mig, og al min forkerthedsfølelse kom op. Og så trak jeg snuden til mig og gjorde mig selv neutral ved at anerkende hendes perspektiv og dykke lidt ned i det.

Men reelt er det sådan, at nogle af os er ydrestyret og andre er indrestyret. Dvs. at vi får vores impulser til nydelse, forandring etc. udefra eller indefra.

Jeg er ydrestyret, og derfor elsker jeg vores fysiske univers og bliver dybt inspireret eller afladet af mine omgivelser hele tiden. Men jeg har fået tudet ørerne fulde af, at det er forkert at sætte det materielle over det personlige – eller materielle goder over relationer. Så derfor føler jeg mig forkert, hvis jeg vælger at give det lige så meget energi som mine relationer. Og heri ligger min læring lige nu.

Denne her episode har fået mig til at tænke på, hvor meget jeg egentlig trækker mig og ikke gør det, som jeg har lyst til, men det, som andre synes, er en god ide.

Tag nu eksempelvis mit kursus, som jeg fortalte om i sidste uge.
Jeg havde besluttet mig for ikke at sætte flere kurser op, fordi jeg netop var ret træt af, at der ikke kom nogen kursister, og jeg åbenbart ikke kunne få fat i den “rigtige” intention. Men så begyndte forskellige mennesker omkring mig at spejle mig ind på, at jeg da skulle sætte det her astrologikursus op, for jeg har så meget at sige, og jeg ved så mange spændende ting om det og kan trække alle de her tråde til psyken og vores valg i livet. Og så tænkte jeg, jamen så er der jo nogen, der gerne vil have det, jeg kan, og så kan jeg godt gøre det.

Men hey! Det var jo bare anerkendelse og respekt skjult i mit eget ønske om at tjene penge på en sjov måde. Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det kursus er det mest fantastiske tilbud i hele verden, og jeg ville elske at tjene penge på den måde. Og i mit univers er det win-win – de, der melder sig, laver en super god investering i sig selv og får et sjovt værktøj til at hjælpe dem på deres personlige rejse i livet. Og jeg får stimuleret mit ønske om at tjene penge OG dele ud fra mit univers samtidig med, at jeg bliver endnu mere oplyst på andre og livet.

Så du får lige et link til mit Astrologiske Grundkursus, så du kan komme og udvikle dig selv, og jeg kan tjene penge på en sjov måde samtidig med, at jeg udforsker livet – Astrologisk Grundkursus

PS.
På min hjemmesider under “Om” kan du læse følgende:

“Jeg er oplevelsesorienteret psykoterapeut, astrolog og spirituel mentor, og helt overordnet er min passion i dette liv at udforske, hvad det vil sige at være menneske, og hvordan vi gennem vores guddommelighed kan leve i overflod og kærlighed“.

Og rækkefølgen “overflod og kærlighed” er helt rigtig for mig. Jeg har svært ved at finde kærligheden inde i mig, hvis jeg er utilfreds i mine omgivelser.

Det kan virke lidt som den med hønen og ægget, men der er nogle subtile nuancer her. Så prøv selv at mærke ind i, om du oplever dig selv som ydrestyret eller indrestyret.