Manifestation 4
Så er vi nået til sidste manifestationsparameter i rækken af parametre, man kan have opmærksomhed på, når man skal manifestere større eller mindre ting i sit liv.

Dette parameter kom lidt bag på mig, da vi i det positives navn, kan have en tendens til at bandlyse såkaldt negative følelser og negative statements. Men ikke desto mindre er det her et parameter, der giver super god mening for mig, fordi det giver mening for en hel del af mine kunder.

Positiv/Negativ
Parameteret handler i al sin enkelhed om, hvorvidt du er en person, der starter med at udelukke ting for at finde frem til dine ønsker, eller om du med det samme kan pege på de ting, du gerne vil have i dit liv. Med andre ord: Er du sådan en, der laver en “ikke-liste”, før du når frem til ønsket?

Vi er aldrig 100% det ene eller det andet, så det handler om at finde ud af, om vi er mest det ene eller mest det andet. Så hvis du tænker efter, så prøv at lægge mærke til, hvad der helt automatisk sker i dig, hvis du eksempelvis skal finde ud af, hvad der kan gøre dig glad i hverdagen. Starter du så ud med at udelukke forskellige ting? Eller peger du direkte på det, du synes er sjovt?

For mennesker, der arbejder med selvudvikling og gør en indsats for at skabe et godt liv for dem selv, kan dette her være noget af en lettelse at få fat i. Hvis man er sådan en, der starter med at udelukke, kan man nemlig godt komme til at føle sig forkert, når den ene efter den anden himler op om, at vi skal være åh så positive, og at universet ikke arbejder med “ikke”.

Vibrationer og energi
Som jeg i den første manifestationsblog startede med at fortælle, så handler det hele om energi. Og jeg har lyst til at afslutte denne her række af blogs med lige at summere op, hvad det her energi helt nøjagtigt går ud på.

Alt i verden har en vibration eller en frekvens. Og lad os sige, at et sundt menneske vibrerer på en frekvens på 70 MHz. Denne frekvens kalder vi balancepunktet. Hvis vi omskriver skalaen med følelser, kan vi sige, at balancepunktet handler om at være tilfreds og have en god glæde over livet.

I den lave ende af frekvensskalaen har vi alle de “negative” følelser. Og i den høje ende har vi de “positive” følelser.
Når man så eksempelvis har en drøm om et nyt hus. Så kan man mærke ind i sig selv og finde ud af, hvad er det for en følelse dette nye drømmehus genererer. Det kunne så være følelsen af lykke. Så er fidusen, at for at kunne manifestere huset, skal du have følelsen af lykke til stede i dit liv så meget som muligt. Måske vibrerer følelsen af lykke hos dig med 80 MHz, hvilket vil sige, at du skal sørge for, at du eksempelvis en stor del af tiden i dit liv vibrerer med den frekvens.

Hvordan gør man så det?
Man begynder at lave ting i sit liv, der skaber følelsen af lykke. Og jo mere man gør det, jo mere vibrerer man med 80 MHz, og jo hurtigere bliver man således klar til drømmehuset. Undersøgelser viser, at uanset det lykke-boost, man måtte opnå, når man manifesterer forskellige ting i sit liv, så havner man altid på et eller andet tidspunkt tilbage i sit balancepunkt.

Beskrivelsen er meget forenklet, idet man kan arbejde med vibrationsskalaen på rigtig mange måder. Og nogle drømme tager længere tid at manifestere end andre, så alene ud fra den betragtning kan det være nødvendigt at arbejde med skalaen på forskellig vis. Men grundprincippet er at få øje på følelserne og lære at vibrere på den frekvens, de repræsenterer for lige præcis dig.

Leg med livet
Jeg håber, du har kunnet bruge et eller flere af de 7 parametre, jeg har fortalt om i de her 4 manifestationsblogs. Det kan godt være, det virker lidt uoverskueligt at skulle bruge dem alle, men du kan starte med at vælge et enkelt af dem og så lege med, hvordan det kan virke i dit liv.

Og husk nu, at vi er alle subjektive væsener, og har alle vores helt egen subjektive sandhed kørende – også når vi skal manifestere!