1:1 Familierådgivning

Mange familier er meget udfordret. De voksne kan ikke helt få børnene til at lytte, og børnene forstår simpelthen ikke, hvad der sker for de voksne.

Der er særlig tre aspekter, der i min optik gør sig gældende, når vi er udfordret med at få skabt den kærlige og glade familie, som vi sikkert alle sammen drømmer om:

  1. Vi forældre har ikke ryddet godt nok op i vores bagage, inden vi får børn. Og dermed står vi med en masse holdninger, meninger og adfærd, som reelt ikke er vores egne eller i overensstemmelse med vores egne værdier. Og det skaber forvirring i os selv og dermed også i vores børn.
  2. Vores børn kommer ind i verden som sjæle, der er helt klar til den verden, vi lever i lige nu. Hvis vi som forældre har modstand på alt det, verden består af lige nu, så står vi faktisk og prøver at trække dem tilbage til en forældet leveform, som børnene slet ikke er gearet til at leve. De er simpelthen videre!
  3. Vi forældre tror, at vi skal have alle svarene, og fordi vi har travlt med at uddanne os, arbejde, tjene penge og i øvrigt travlt med bare at få livet til at hænge sammen, så tager vi os ikke tid til ro og nærvær i familien, hvor feltet af nysgerrighed kunne opstå helt af sig selv. Når vi holder op med at antage og tro, at vi skal have svarene, kan vi blive nysgerrige på, hvem vores børn i virkeligheden er, og hvad de prøver at vise og fortælle os.

Generelt er børn healere og deres højeste ønske er altid at gøre mor og far glade. Så de vil faktisk strække sig rigtig langt for at opfylde det ønske. Og når vi som forældre kan få øje på det, kan vi langt bedre påtage os lederskabet for familiens ve og vel, så børnene kan blive sat fri til at være i harmoni som dem selv.

Sessionen
Familierådgivning foregår hjemme hos jer – jeg kører simpelthen ud til jer.
Vi snakker sammen om jeres udfordringer, og jeg trækker trådene og giver jer værktøjer til at komme videre. Nogen gange kan der være lidt terapeutisk arbejde, der helt naturligt indgår i samtalen, men for det meste hander det om at få et nyt perspektiv på, hvordan lige præcis I kan skabe et bedre fundament for jeres familie.

Varighed
I skal beregne 2-3 timer, så vi har mulighed for at komme godt omkring jeres udfordringer.

Pris – klik her