VELKOMMEN

Velkommen til Lorena‘s hjemmeside, og tak fordi du kigger forbi.

Jeg er optaget af at være og agere voksent som voksen, og hvordan vi kan leve vores liv autentisk og udleve vores fulde potentiale. Når vi står i vores indre kerne som autentiske voksne og lever vores sandhed, lever vi vores liv i tillid – en tillid, der bidrager til glæde og kærlighed til os selv, vores liv og vores omverden.

Sandhedsøgeren

Som psykoterapeut arbejder jeg primært med aflæring af adfærd, mønstre og konklusioner, der er tillært igennem vores liv, og som spærrer for at udleve vores eget fulde potentiale. Man kan sige, at disse tillæringer blokerer for, at vi reelt kan komme i kontakt med vores egen indre sandhed, fordi de primært handler om korrigering af adfærd i vores barndom og opvækst, og at det er de voksnes syn på verden og ikke vores eget syn på verden, vi dermed styres af.

Der er også en del af mig, der tror på, at vi i vores celler fra fødslen har indlejret forskellige dynamikker, der er forudbestemt til at blive aktiveret af eksempelvis vores forældre eller andre voksne autoriteter i vores liv, så vi kan forløse dem i det kollektive energifelt og på den måde være med til at åbne op for mere kærlighed i os alle.

Som udviklingsastrolog kigger jeg i dit horoskop efter din karmiske rejse og hvilke dynamikker, der er på spil i det her liv, når det gælder din sjæls læringer.
Jeg sætter det hele sammen med de spirituelle værktøjer, jeg har til rådighed og hjælper dig til at se, hvor dine udviklingspotentialer er generelt og nu og her.

Astrologi er for mig energetiske invitationer til selvudvikling. Personligt tager jeg invitationerne meget alvorligt og arbejder altid med dem, når jeg kan mærke, at noget banker på i mit liv, så at sige. Jeg har endnu ikke oplevet, at det ikke har hjulpet mig at kigge på planeternes invitationer, tværtimod.

Vejen hjem i os selv

Vejen hjem i os selv kommer dermed til at handle om at få øje på de dynamikker og lære at være med dem, undersøge dem og lade dem gøre deres arbejde stille og roligt. Nogle gange skal vi oplyses og noget skal slippes. Andre gange skal følelserne rase, så vi lærer dem at kende og kan identificere dem til senere brug. Og andre gange igen skal dynamikkerne bare have lov til at arbejde i os, til de slipper taget selv.

Reelt ved vi aldrig rigtig på forhånd, hvad der skal gøres, men hvis vi kan sidde med os selv og give os tid til fordybelse og nærvær, så skal informationerne nok lande stille og roligt. Men det kræver, at vi investerer i os selv med netop den tid og det nærvær, der måtte være brug for. Og det gør jeg dagligt.

Min egen rejse

Jeg er selv på rejse. Og nogle gange bliver jeg stille på mine platforme for at give mig selv ro til yderligere fordybelse. Andre gange er jeg stille, fordi jeg udforsker andre dele af livet.

Når jeg ikke er stille, blogger jeg fra tid til anden eller laver opslag på de sociale medier, når jeg har noget på hjerte, og det ville glæde mig at kunne opløfte dig og bidrage til, at du kan leve din egen fulde sandhed.

Kærligst
Lorena