Lorena’s Klumme – Generationer som læremestre II

Rettelse
I sidste uge skrev jeg, at “de nye generationer altid kommer til verden med en højere frekvens, end de forrige generationer gjorde”. Det er noget sludder!

Jeg har faktisk lært, at et sundt menneske vibrerer med ca. 72 MHz, og jeg har ikke undersøgt, om det har forandret sig. Når man bliver syg, eller ens immunforsvar sænker sig, så sænker frekvensen sig. Og dermed giver det mening, at man kan bruge kost til at skabe et bedre miljø i sin krop, så man kan restituere og hæve frekvensen igen. Mad vibrerer nemlig også med frekvens, og bl.a. frugt der vokser højt mod himlen har en frekvens, der ligger højere end 72 MHz.

Hvis det har din interesse, kan du checke det på nettet og i diverse litteratur. Jeg har ikke til hensigt at diskutere det her emne i dybden, da det udelukkende er et interesseområde og derfor ikke ligger inden for mine kompetenceområder endnu.

Frekvens
Hvorfor skrev jeg det mon?

Jeg kan mærke, at jeg har gået rundt med en eller anden overbevisning om, at de nye generationer, der kommer til, må have en mere forfinet energi end de forrige. Det giver mening for mig, hvis det skal ses i forhold til, at vi på verdensplan netop er ved at gøre op med de tungere energier som undertrykkelse, had, krig, magtovergreb, uligheder og det at dyrke rovdrift på vores omgivelser/natur.

Der har også længe været meget fokus på “særligt sensitive” børn og voksne, hvor mange mennesker mistrives med for mange indtryk dagligt.

Og så lægger jeg mærke til, at mange børn og voksne i dag er meget intolerante over for meget af den mad, der bliver serveret for dem – gluten, laktose etc.

I virkeligheden er der intet af ovenstående, der har noget med den frekvens at gøre, som vi fødes med. Vores frekvens forandrer sig i forhold til vores sundhed – ikke i forhold til generationer.

Sundhed
Og nu bliver det spændende – for hvad er sundhed?

Maiken Piil kommenterede på min klumme i sidste uge, at hun ikke mente, at hendes energi var i højere svinginger end hendes mors. Og i lyset af ovenstående, må jeg give hende ret. For lad os antage, at Maikens mor ikke har problemer med kost eller for mange indtryk dagligt, så lever hun jo fint og føler sig sund. Hun vibrerer derfor med ca. 72 MHz.

Lad os så antage, at Maiken er en af dem, der er med til at gøre op med de gamle måder at være i verden på, så er hun måske udfordret og kan derfor være udfordret på sin sundhed generelt. Hun vil derfor vibrere med en lidt lavere frekvens.

Og læg mærke til her, at vi ikke kun taler om kost. Vi taler også om vores psyke.
Vores frekvens skifter nemlig, når vi skifter humør. Og når vores humør “daler”, så daler vores frekvens. Det er målbart dokumenteret.

Så sundhed er et spændende emne. I min optik kan vi ikke tale om sundhed uden også at tale om psyke – følelser, mønstre og adfærd. Især ikke, hvis sundhed bedømmes fra en frekvensniveau, da psyken vil tælle med.

Klogskab
Vi kan spørge os selv, hvad det så er, der er forandret ned gennem generationerne, hvis ikke det er frekvensen. Og jeg tænker, at en del af svaret er, at vi simpelthen er blevet klogere – selvom det jo også er relativt. Og med klogskab følger forandring. Og heldigvis bliver mange af os også klogere med alderen. Personligt ved jeg, at det, jeg forsøgte at lære mine børn, da de var mindre, og jeg var yngre, er noget anderledes end det, jeg siger og gør i dag. Jeg har jo meget mere levet liv og mange flere resultater – både gode og dårlige – at arbejde ud fra.

I min optik er der særligt ét kendetegn ved Baby Boomerne (og generationer før dem/os), der danner grobund for meget af det, vi har lyst til at forandre i dag – vi (Baby Boomerne) er eksperter i at undertrykke følelser og simpelthen gøre os følelsesløse. Vi anerkender ikke vores reelle psykiske/følelsesmæssige behov, men har simpelthen lært at sætte den ydre “sundhed” højere end den indre. Og det er noget af det, de næste generationer udfordrer. Det er i hvert tilfælde den del af udviklingen, som jeg beskæftiger mig med. Og det starter med, at jeg selv kan mærke, at noget skal forandres. Og så skal det undersøges og udfordres. Dernæst skal det leves og gives videre. Og når jeg giver det videre, kan jeg se, om det skaber noget nyt i eksempelvis mine børn på den feedback, de giver mig.

På den måde kommer klogskab af, at vi lærer af hinanden frem og tilbage mellem generationerne.
Den teknologiske udvikling hjælper os i høj grad. Vi kan simpelthen blive oplyst fra flere vinkler hurtigere. Men pas på – der er også meget crap derude. Der har altid været konspirationsteoretikere og folk, der bare hældte ud af deres overbevisninger, som om de var sandheder. Se nu mig, for eksempel, der i sidste uge gjorde netop det. Og her er det vigtigt at lade sig udfordre, synes jeg. For ved at gå i dialog og lytte til andre perspektiver, bliver vi netop klogere og kan skabe forandring.

Hvad er sundhed for dig?

 


af

Tags: