Lorena’s Klumme – Okay, Boomer!

Okay, Boomer!
Har du hørt det udtryk?
Jeg havde ikke. Jeg hørte det først for en uge siden. Og shit, hvor jeg grinede, da jeg fandt ud af, hvad det handler om, og hvordan det er opstået. Det er et udtryk, der handler om, at vi gamle ikke fatter en skid (af noget)! Boomer refererer til Baby Boomer generationen, som er efterkrigstidens børn født 1945-1964. Jeg er født i 1964, derfor skriver jeg “vi”, eftersom jeg er en af dem, der ikke fatter en skid. Og i min optik er det faktisk rigtigt, og derfor synes jeg også, at det er ekstra sjovt.

Så i dag vil jeg snakke lidt om generationskløfter og mine kernekunder. Men først skal vi have opdelt og defineret generationerne. Og bær over med mig, for det er helt nyt land, jeg betræder her, og jeg er først i min spæde start af at studere de her generationer, og hvad de er her med hver især.

Generation Baby Boomer – født 1945 – 1964
– de er i dag 56 – 75 år

Generation X – født 1965 – 1979
– de er i dag 41 – 55 år

Generation Y (også kaldet Millennials) – født 1980 – 1994
– de er i dag 26 – 40 år

Generation Z – født 1995 – 2015
– de er i dag 5 – 25 år

Baby Boomers og Millennials
I dag kommer det til at handle om Millennials og Baby Boomers.

Det er Millennials, der har “opfundet” udtrykket “Okay, Boomer!”
Når jeg kigger på, hvad de to generationer er her med hver især, forstår jeg faktisk godt, at Millennials står med følelsen af, at vi gamle ikke fatter en skid.

Hvis vi kigger på verdens magtcentre og “toppen af poppen” rundt om i politik og store koncerner, så er det Baby Boomers, der har stafetten. Det er også den generation og forgængerne til den, der sidder på størstedelen af verdens penge, og dermed har størst indflydelse på, hvorledes magten i verden fordeles. Det hele er bygget op omkring de trends, normer og muligheder, der var til stede, da Baby Boomerne voksede op og skulle gøre sig gældende i verden.

Millennials er her for at skabe nye måder at være i verden på. For det viser sig, at den måde Baby Boomerne har brugt og fordelt verdens ressourcer på, faktisk ikke er i alles højeste bedste. Så det skal ændres. Og som jeg indtil videre kan se af mine generationsstudier, så har Millennials meldt sig til lige præcis at være dem, der skal stå for at skabe disse nye strukturer og nye måder at være i verden på.

Men de har et problem – et stort problem. Boomerne vil ikke aflevere stafetten!

Stafetten
Hvad mener jeg med det?

Boomerne føler sig godt tilpas i deres verden med den magt og de goder, som de har skabt og nyder godt af i dag. Og nu kommer der så en yngre generation og påberåber sig at vide bedre, og som vil skabe noget helt nyt og andet end det, Boomerne lever på og af i dag. Og de vil have fordelt verdens goder meget mere ligeligt. Det gør selvfølgelig Boomerne bange og utrygge. Og da de, som ovenfor beskrevet, faktisk sidder på en stor del af magten i verden, er dette ikke nogen nem opgave for Millennials. Der er kamp til stregen, så at sige.

Det, der er sket, da Millennials voksede op, er, at de er blevet bedt om at gøre som Boomerne – at få sig en uddannelse, senere et godt job og så skabe familie mv. De er blevet fortalt, at de gerne må drømme, men hver gang de gør det og tænker ud af boksen, så hiver Boomerne dem hjem igen og tager stafetten fra dem, fordi de åbenbart ikke er dygtige eller gode nok til at kunne styre det. Så det bliver et kæmpe dilemma for Millennials. De prøver at gøre, hvad der bliver sagt, men de kan godt mærke, at de ikke rigtig kan lykkes. Og så prøver de at udleve deres drømme, men lykkes heller ikke rigtig med dét, fordi de aldrig får taget stafetten hjem – læs; poweren over deres eget liv.

Mine kernekunder
Og her ser vi så mine kernekunder. Sjovt nok er ca. 80% af mine kunder netop Millennials. For det hele handler om deres selvværd. Det handler om, at de ikke tror på sig selv, fordi de hele deres opvækst har fået at vide, at de skal gøre tingene på en måde, som de slet ikke er designet til. Og når de så ikke høster resultater, selvom de gør, hvad der bliver sagt, så konkluderer de på et eller andet tidspunkt, at der er noget galt med dem selv. For ellers havde de vel skabt resultaterne.

Hvis du læste min klumme i sidste uge, så er Hjertekvinderne lige præcis Millennials. De har skabt en ny trend og en ny måde at være i verden på og en ny måde at opleve sig selv på – set i forhold til Boomerne. Og det er en af grundene til, at de er lykkedes med deres karriere. For de har tænkt ud af boksen, og så er de gået vejen og gjort det, der skulle til, og de har nægtet at aflevere stafetten tilbage, selvom mange nok på deres vej har prøvet at tage den.

Hvad med Generation X?
I dag har mit fokus været på generationskløften mellem Boomerne og Millennials, fordi Millennials netop er her for at skabe noget helt andet, end Boomerne har bygget verden på. Og det kan næsten ikke andet end slå gnister, når to så markante “personligheder” skal enes om, hvordan vores fremtid skal se ud.

Jeg tænker, at jeg vil lave en lille serie i mine lørdags-klummer om de her generationer.
Generation X står nemlig med nogle super interessante ting i forhold til at bane vejen for Millennials. Bl.a. er MeToo bevægelsen skabt af kvinder fra Generation X. Men X er også en generation, der er lidt indeklemt, og som faktisk kan “lidt af det hele”, når det handler om at skabe sig et godt liv – de kan både manifestere på Boomernes måde, men de kan også tænke ud af boksen og få det til at virke ved at skabe nyt.

Input og link
Hvis du selv ved noget om det her emne, og/eller har links til gode steder, hvor man kan læse om det, så skriv gerne til mig. Jeg er som sagt på en opdagelsesrejse her, så jeg ville elske, at vi kan dele viden og erfaringer. Jeg glæder mig til at blive endnu klogere, både på generationskløfter generelt, men også på mine kernekunder.

Og hvis du vil se videoen “Okay, Boomer!”, så er den her;
Okay, Boomer!


Tags: