2:1 Parterapi

Er I udfordret i jeres parforhold og føler jer låst fast i mønstre, der ikke tjener parforholdet eller familien?

Det optimale er selvfølgelig, at man får sig nogle gode, respektfulde og ærlige snakke sammen i parforholdet, og måske endda i familien. Men hvis vi ikke ved nok om menneskelige dynamikker og indre børn, så kan det være svært at komme ud af fastlåste situationer.

Når parforholdet går i baglås, er der næsten altid indre børn/gamle barndomsmønstre til stede, der har fået taletid. Og det er super vigtigt, at vi får identificeret sådanne børn/mønstre, hvis vi skal kunne arbejde os ud af dem.

I min optik er vi altid et match – dvs. at lige tiltrækker lige. Så hvis der er en dynamik, der bliver ved med at udspille sig hos den ene part, så er der en tilsvarende dynamik, der udspiller sig hos den anden. Og det interessante er, at mange render rundt og lyver for sig selv og sin partner ved at pege ud og sige “du har…” eller “du er…”

Hvis den ene har et problem, så har den anden også. Punktum.
Jeg har selvfølgelig haft massevis af kunder, der har forsøgt at overbevise mig om det modsatte, men den oplevelse har jeg stadig til gode.

Så hvis jeres parforhold er fastlåst, og I ikke rigtig kan få låst op for flowet med de gode samtaler, så kom til en session, hvor I får afdækket, hvad jeg ser. Jeg skal nok være kærlig og passe på jer hele vejen igennem. Men jeg vil også være provokerende og sende jer “hjem” i jer selv med jeres projektioner. Det vigtige er nemlig i min optik, at I hver især finder ind til jeres egen sandhed, så I kan stå autentiske frem i parforholdet.

Undervejs vil jeg også lære jer noget om mønstre og menneskelige dynamikker, så I kan blive klogere på jer selv og jeres ophav. I min optik er det nemlig kombinationen af opmærksomheden og forståelsen, der healer temaerne, så derfor er der rigtig meget undervisning i mine sessioner.

Hvordan?
Nogle gange kommer man hurtigt videre, og andre gange skal der flere sessioner til, der evt. skal følges op af 1:1 sessioner med hver af parterne eller den ene part. Men det er noget, der aftales, når vi er startet på arbejdet.

Hvor?
Parterapien foregår i min praksis på Tømmerupvej 252, 2791 Dragør.

Varighed
En session varer minimum 1 time og varer sessionen længere afregnes pr. efterfølgende halve time.

Pris – klik her